Hollandse tulpen
Lekkere vrouw links Lekkere vrouw rechts

Dutch Adult Masters Adult content voor webmasters

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde DutchAdultMasters.nl ( DAM ) U moet 18 jaar of ouder zijn om DutchAdultMasters.nl te promoten.

Aanmelden is geheel kosteloos.

Deelname aan webmasterprogramma van DAM is mogelijk voor zowel particulieren als zakelijke webmasters. DutchAdultMasters.nl aanvaart geen aansprakelijkheid voor down time of overige techische problemen.

Alle door u aan DutchAdultMasters.nl verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Het is verboden DutchAdultMasters producten te promoten via wegen welke door de wet als illegaal worden bestempeld. Hieronder vallen onder andere bv kinderporno en illegale software sites

Het spammen van onze promotiesite's op wat voor manier dan ook is TEN STRENGSTE VERBODEN. Promotors die zich schuldig maken aan spammen van onze promotiesite's zullen onmiddellijk uit ons systeem verwijderd worden ZONDER recht op uitbetaling van openstaande bedragen.

DutchAdultMasters.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers van haar webmasterprogramma zonder opgaaf van reden te weigeren of uit te schrijven, zonder uitbetaling van alle opgebouwde tegoeden. Met uw deelneming aan DutchAdultMasters.nl wordt u tevens lid van onze mailinglist. Hiermee zullen we u op de hoogte houden over vernieuwingen en de gang van zaken omtrend DutchAdultMasters.nl.

Betalingen vinden plaats 5 weken na de maand dat de omzet is gegenereerd.